ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

WIDEX LINE SPOL. S R.O.
Bohušovická 230/12
190 00 Praha 9
IČ: 45786381, DIČ: CZ45786381

Obchodní oddělení:

+420 283 882 217
Servisní oddělení: +420 286 580 396
Laboratoř: +420 221 781 710
+420 221 781 711

info.cz@widexsound.com
www.widex.cz